დავალება

დავალება

დავალება: უპასუხე შემდეგ შეკითხვებს და პასუხები ჯგუფში გამოაქვეყნე: რა გამოწვევის წინაშე ხარ დედასთან ურთიერთობაში? ამ მომენტისთვის სკალაზე 1-დან 10-მდე რამდენად …